';
side-area-logo

WELKOM BIJ HOF VAN BEMIDDELAARS

Hof van Bemiddelaars zijn onafhankelijke bemiddelaars die gespecialiseerd zijn in het bemiddelen bij zaken en geschillen voor bedrijven en particulieren bij juridische en financiële kwesties.

Visie – Hof van Bemiddelaars bemiddelt steeds naar een cliëntgerichte oplossing en realisatie voor de meest complexe juridische zaken en geschillen.
Het komt voor dat ondernemers en particulieren betrokken raken in een kwestie van onderhandelingen en belangen, waarbij een geschil of conflict ontstaat.
Vaak wordt er geen oplossing gerealiseerd en kan de kwestie escaleren tot een impasse of een langdurige rechtszaak. Hof van Bemiddelaars brengt hierin verandering.

Doelstelling en Praktijk – Hof van Bemiddelaars heeft tot taak om met inzicht en kennis een lange rechtsgang of escalatie te voorkomen en daar waar nodig proactief in oplossingen te denken en te realiseren.
Hof van bemiddelaars heeft jarenlange ervaring , waardoor een deskundige en veelzijdige aanpak van een kwestie of geschil mogelijke wordt gemaakt door strategisch inzicht.
Zorgvuldige dossierkennis en nauwe betrokkenheid zorgen voor een weloverwogen besluitvorming met uitvoering binnen een vertrouwelijke en informele relatie.

Overleg is goed, bemiddeling is beter en verstandiger
Hof van Bemiddelaars onderscheidt zich door buiten de bestaande kaders te denken en door te gaan waar andere partijen geen uitweg meer zien.
Met deze aparte en unieke kijk op zaken en geschillen en met de nodige expertise realiseert Hof van Bemiddelaars mogelijkheden die voor partijen voorheen ondenkbaar.

Waarom Hof van Bemiddelaars

 • deskundige bemiddelaars begeleiden de bemiddeling
 • vertrouwelijk, besloten en informele procedure
 • oplossingsgericht, doelgericht en resultaatgericht met uitvoering
 • actieve en effectieve bemiddeling met praktische benadering en uitvoering
 • innovatief met eenvoudige – en uitgekiende oplossingen
 • diplomatie, respect voor relaties en win-win resultaat
 • analyse voor de juridische positiebepaling van situatie
 • audit als second opinion in bestaande rechtsprocedures

PARTNER – Hof van Bemiddelaars is een samenwerking aangegaan met IRS Forensic Investigations & Integrity Services.

Onze partner is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie op het gebied van Forensic Investigations (fraude-,integriteits- en toedrachtsonderzoek), Forensic IT en Dispute Resolution (bij onderzoek en vaststelling van schadeclaims) IRS is met haar activiteiten een logische aanvulling op de dienstverlening van Hof van Bemiddelaars.

Met complementaire specialismen verbreden wij ons werkterrein en realiseren wij een grotere slagkracht bij het oplossen van zaken en geschillen voor onze cliënten. Kijk voor meer informatie op www.irsnl.com

Overleg is goed

oorzaak

Bemiddeling verstandiger

resultaat

Wij zijn er voor u
 • HOF VAN BEMIDDELAARS
 • TERNEUZEN - NEDERLAND
 • ANTWERPEN - BELGIË
 • +31 (0)115 615 120
 • +31 (0)115 615 270
 • Zend uw email aan : info@hofvanbemiddelaars.com