Hof van Bemiddelaars: transparant en succesvol

Hof van Bemiddelaars: transparant en succesvol

Ondernemers krijgen soms te maken met zakelijke geschillen of erger: gevallen van fraude. Een gang naar een advocatenkantoor of rechtsbemiddelaar lijkt dan logisch. Maar in de praktijk kan dit ook helemaal verkeerd uitpakken. Het kan leiden tot lange en peperdure procedures zonder gewenst resultaat. 

Hof van Bemiddelaars of toch advocaat, jurist of mediator?

Hof van Bemiddelaars (HvB) kiest voor een andere, unieke aanpak in dit soort situaties, en vaak met succes. Oprichter is Frank de Nijs. Hij is jarenlang gepokt en gemazeld in wereld van bemiddeling.  Het bemiddelingswerk van Hof van Bemiddelaars verloopt fundamenteel anders. Wanneer een client mijn hulp inroept, beginnen we met een auditgesprek. We nemen daarvoor uitgebreid de tijd en luisteren goed wat de klant te vertellen heeft. Daarbij gaan we lastige vragen niet uit de weg. We gaan dus direct diep het dossier in, zodat duidelijk wordt of de client het juiste verhaal heeft verteld. Daarna bepalen we onze positie. De volgende stap is dat we wederhoor gaan toepassen. We gaan aan de tegenpartij te vragen hoe deze de bewuste situatie heeft ervaren. Beide verklaringen leg ik naast elkaar. Zo wordt het voor mij duidelijk hoe het verhaal precies in elkaar steekt.”  

Bemiddelaars met meer vrijheid van handelen

Doordat Hof van Bemiddelaars de rol van bemiddelaar heeft, is er meer vrijheid om te handelen. Bemiddelaars zijn immers niet gebonden aan allerlei gedrags- en beroepsregels, zoals de advocatuur of de mediator. De Nijs: “We kunnen er een aantal overslaan. Daardoor kunnen we efficiënter werken. Dat bespaart de client kosten en tijd. Neem een advocaat. Die mag maar op grond van één feit een rechtsprocedure starten. Ik mag op basis van mijn dossieropbouw op meerdere gronden zaken aankaarten bij de tegenpartij. Zo bouw je voor de client een veel zwaarder dossier op, waardoor deze sterker komt te staan in het conflict.”

Bemiddelaars met aandacht voor ratio én emotie

De Nijs: “Er is nog een groot verschil tussen advocaten en Hof van Bemiddelaars. Advocaten kijken niet of nauwelijks naar de haalbaarheid van een zaak. Ze beginnen gewoon een procedure. Als ze geen succes hebben, heeft de client dus gewoon pech gehad; een verloren zaak en hij of zij is het geïnvesteerde geld kwijt. Maar een client is natuurlijk ook altijd emotioneel betrokken bij een geschil. Daarom moet je een zaak zowel emotioneel als rationeel beoordelen. Ik wil eerlijk zijn tegenover de client en vertel het hem vooraf wanneer ik verwacht dat hij een zaak niet zal gaan winnen. Maar die beslissing is dan wel goed onderbouwd. Daar heeft hij recht op. Ik wil hem namelijk voor een emotionele en financiële ramp behoeden.” 

Hof van Bemiddelaars zichtbaar succesvol

Het is voor Hof van Bemiddelaars soms lastig om zichtbaar te zijn door haar afwijkende werkwijze. Dat is het geval in een MKB-omgeving, maar bijvoorbeeld ook bij een organisatie als ZZP-Nederland waarbinnen vaste structuren en afspraken bestaan. “Kijk, veel MKB-organisaties hebben innige contacten met advocatenkantoren en juristen”, legt De Nijs uit. “Deze zijn vaak prominent aanwezig en adverteren veel op websites en in magazines. Toen wij een stuk wilden publiceren in een magazine in Zeeland was de vertegenwoordiger die langskwam eerst laaiend enthousiast. Maar later bleken er twee advocatenkantoren die in het blad adverteren tegen onze plaatsing te zijn. Die ging dus niet door.
Door de alomtegenwoordigheid van deze groepen lijkt het voor veel ondernemers dat de enige weg om een conflict op te lossen via de advocatuur of een mediator loopt, met alle nadelen van dien. Terwijl Hof van Bemiddelaars al vele malen hebben bewezen dat bemiddelen ook anders kan. En we daar zeer succesvol in zijn.”

Vele positieve reviews

De Nijs: “Op de website van Hof van Bemiddelaars staan talloze reviews van ondernemers die voor een zakelijk geschil of fraudezaak bij ons zijn gekomen. Die reviews zijn het beste bewijs dat onze bemiddelingen werken. Niet zelden zijn deze klanten eerst met een advocatenkantoor of mediator in zee gegaan en heeft dat niet het gewenste resultaat opgeleverd. Door onze unieke werkwijze voelen ze zich beter gehoord en serieuzer genomen. Die reviews zijn dus erg belangrijk voor ons en daarbij komt nog de mond-tot-mond reclame van klanten die ons binnen hun netwerk weer aanbevelen. Nergens in Nederland is er iets vergelijkbaars te vinden met wat wij hier doen op bemiddelingsgebied.”

Verschillen tussen bemiddelen en mediaton

Bemiddelaar (HvB)                                  Mediator

Actieve bemiddeling                                Passieve bemiddeling
Eén opdrachtgever                                   Partijen ondertekenen
Hoor en wederhoor                                             geheimhouding
Partijen praten apart                               Partijen praten samen
Werkt oplossingsgericht                         Is slechts gespreksleider
Het besprokene is bruikbaar                 Het besprokene is niet bruikbaar
      bij een rechtsgang                                            bij een rechtsgang
Spreken klare taal                                     Vaak moeilijke juridische termen
Rechtstitel notariële akte                       Vaststellingsovereenkomst

“Niemand kent uw dossier beter dan uzelf “

Uw juridisch team

Terug naar de bovenkant van de website