Geslaagde bedrijfsovername

Geslaagde bedrijfsovername

Een geslaagde bedrijfsovername, koop of verkoop, is vaak een complexe operatie. Dat wordt nogal eens onderschat. Daarbij is het meestal ook een erg emotioneel proces, zeker als het om het eigen bedrijf gaat. Niet zelden vind je dan ook nog leeuwen en beren op de weg. Hoe zorgt u er in alle hectiek voor dat u het overzicht behoudt en een bedrijf toch succesvol kunt verkopen of overnemen?

Geslaagde bedrijfsovername: maatwerk, praktijkkennis en persoonlijke begeleiding        

Frank de Nijs is oprichter en eigenaar van het Hof van Bemiddelaars (HvB), gevestigd in Terneuzen en Antwerpen. Het HvB bemiddelt onder meer in zaken en geschillen op het gebied van arbeids-, familie- en handelsrecht en begeleidt ook bedrijfsovernames. Omdat De Nijs zeer goed thuis is in zowel de Belgische als de Nederlandse wetgeving heeft HvB veel tevreden klanten aan beide zijden van de grens.

Veel partijen op de markt bedrijfsovernames

“Bedrijfsovernames vormen een erg interessante markt voor advocaten, accountantskantoren en speciale tussenpersonen,” vertelt De Nijs. “Banken hebben er zelfs speciale divisies voor opgericht met eigen websites en al. Ondanks, of beter gezegd juist omdat er zoveel partijen in de markt opereren, merken wij dat er vaak veel te makkelijk wordt gedacht over een bedrijfsovername. Achter de schermen gaan voor die partijen namelijk heel veel belangen schuil. Klanten zijn daarvan vaak niet op de hoogte. En dat kan behoorlijk nadelig uitpakken voor degene die een bedrijf wil kopen of verkopen. Wij kennen de vele valkuilen op het gebied van bedrijfsovernames, daarom benadert het HvB het proces anders.”

Geslaagde bedrijfsovername, of toch niet?

“Tijdens zo’n bedrijfsovernameproces, dat op zichzelf al behoorlijk complex is, duiken er regelmatig onvoorziene problemen op. Dat is iets waarmee de meeste opdrachtgevers vooraf geen rekening houden. Die problemen ontstaan tussen de verschillende accountants van de kopende en de verkopende partij. Die kijken namelijk vaak met andere ogen naar een boekhouding. Denk aan een verschil van inzicht over de waarde van de aandelen. Of aan het risico dat uitstaande schulden kunnen vormen. Niet zelden vallen er ‘lijken uit de kast’. Deze kunnen een geslaagde bedrijfsovername frustreren of zelfs helemaal uit de rails laten lopen. Dan is het de vraag hoe deskundig die partijen dan zijn. Kunnen zij die problemen oplossen voor zowel de koper als de verkoper? Daar zit nu juist de kracht van Hof van Bemiddelaars.”

Hoe werkt Hof van Bemiddelaars?

“Allereerst organiseren wij een uitgebreide auditbespreking. We luisteren heel goed naar de opdrachtgever en inventariseren zijn of haar wensen. Daarna kijken wij hoe we dat in de markt kunnen zetten. Andere partijen zoals banken hebben speciale websites waar bedrijven te koop of te verkoop worden aangeboden.
Zo werken wij niet. Een bedrijfsovername is namelijk ook een emotioneel gebeuren. Dat aspect wordt vaak onderschat. Grote partijen, gefocust als ze zijn op resultaat, gaan daar nogal eens aan voorbij. Zo walsen ze over de gevoelens van de opdrachtgever heen. Veel opdrachtgevers willen namelijk helemaal niet via de openbaarheid het overnameproces in. En hoewel op zo’n website lang niet alle gegevens staan vermeld, kan iedereen met wat goede wil  traceren wie de betrokken partijen zijn. Banken handelen daarmee vooral in hun eigen belang.”

Een geslaagde bedrijfsovername is maatwerk?

“Zeker. Elke overname vereist zorgvuldig handelen om een goede afloop te kunnen realiseren. Wij doen het confidentieel via ons uitgebreide netwerk van relaties en samenwerkende partijen. Hierdoor werken we heel doelgericht en kunnen we veel meer binnenhalen voor de opdrachtgever. Als bemiddelaars hebben we een onafhankelijke positie, zonder belangen bij een bank of advocaten/accountantskantoor. Hierdoor gaan voor ons deuren open die voor anderen gesloten blijven. Zo kunnen we bemiddelen tussen en contact leggen met zowel de kopende als de verkopende partij. We benutten onze positie maximaal en bewaken tegelijkertijd de korte, persoonlijke lijnen met de client. Die stelt dat erg op prijs.”

Kun je praktijkvoorbeelden van geslaagde bedrijfsovernames noemen?

“Ik heb diverse overnames begeleid waarbij beide partijen de problematiek hadden onderschat die zich tijdens het overnameproces kan voordoen. Een daarvan gold een gerespecteerd Antwerps familiebedrijf van 200 jaar oud.

Na onze bemiddeling werd de verkopende partij uiteindelijk succesvol overgenomen door het gerenommeerde handelshuis Kreglinger Europe N.V. te Antwerpen. Een perfecte match.

Ook de overname van het Bouwbedrijf Gebr. de Bruijne in Terneuzen hebben we, na een lang en intensief traject waarbij meerdere partijen betrokken waren, tot grote tevredenheid van de opdrachtgever succesvol afgerond. De cliënten schrijven zelf de reviews die op onze website vermeld staan.

Voor een internationaal bedrijf in de kartonindustrie uit de Achterhoek, moest een groot bedrag aan kredietkwijtschelding worden gerealiseerd voor een bedrijfsovername. Enkel door een positieve bemiddeling met dit soort specifieke bankonderhandelingen heeft ons kantoor dat kunnen bewerkstelligen. Zo kwam er een geslaagde bedrijfsovername tot stand.

Het verschil maken

“De mensen die voor een bedrijfsovername bij ons komen, ervaren dat wij het proces anders benaderen, meer vanuit de praktijk. Wij onderkennen ook de ‘hoofdpijndossiers’. In tegenstelling tot andere partijen kunnen wij deze ook oplossen. Of dat nu voor de koper of de verkoper is, maakt ons niet uit.
Bedenk, voordat je met een partij in zee gaat, wat het je waard is om je bedrijf te verkopen: je eigen sterke positie, je zelfstandigheid en respect of wil je je voor het hele proces compleet uitleveren aan een bank of accountantskantoor? De klanten hebben bij ons wel alle vrijheid. Als ze er op een bepaald moment er genoeg van hebben, kunnen ze altijd uit het overnameproces stappen.”

“Niemand kent uw dossier beter dan uzelf “

Uw juridisch team

Terug naar de bovenkant van de website