Rechtszaak gewonnen en alsnog GEEN geld!

Rechtszaak gewonnen en alsnog GEEN geld!

In ons land worden jaarlijks vele rechtszaken gevoerd om een vordering te verhalen op de tegenpartij. Wanneer de rechter de vordering inderdaad aan de eisende partij toewijst, maakt de vreugde daarover maar al te vaak plaats voor frustratie en teleurstelling.

Rechtszaak gewonnen…en alsnog GEEN geld

Want wat is het geval? De vordering is in de praktijk oninbaar omdat het geld er niet meer blijkt te zijn. De client lijdt op deze manier dubbel verlies. Hij of zij moet immers wel de kosten van de advocaat betalen.

Unieke werkwijze Hof van Bemiddelaars

Frank de Nijs van Hof van Bemiddelaars (HvB): “Ondernemers en particulieren hebben vaak de neiging om bij een conflict of een uitstaande vordering direct naar een advocaat te stappen. Dat is niet altijd verstandig. Zij beginnen gewoon aan de rechtszaak waar de client om vraagt. Die kunnen ze vervolgens winnen maar de client schiet daar niets mee op als er niets te halen valt.”

Bijzondere positie bemiddelaars

De Nijs: “Hof van Bemiddelaars heeft een eigen, unieke werkwijze ontwikkeld die zich al meerdere malen bewezen heeft dat er wel geld te halen valt eventueel zonder rechtszaak. Een bemiddelaar heeft een bijzondere positie en kan wegen bewandelen en methodes inzetten waarover een advocaat niet beschikt. Elk dossier moet apart worden onderzocht en beoordeeld. Wat heeft men aan een tijdrovende en kostbare rechtszaak wanneer er geen geld blijkt te zijn.

Hof van Bemiddelaars behaalt resultaat

Een zakenman uit het oosten van Nederland was slachtoffer geworden van een fraudeur. De advocaat van de zakenman adviseerde hem om na een procedure van 1,5 jaar het fraudebedrag van € 250.000,- uiteindelijk van zijn bedrijfswinst af te schrijven. Het bedrag zou niet in te vorderen zijn. Het Hof van Bemiddelaars werd ingeschakeld en op de zaak gezet. Na onze bemiddeling kon na één jaar het volledige fraudebedrag op de bankrekening van de zakenman worden bijgeschreven.

Teleurgestelde zakenvrouw

Onlangs werd Hof van Bemiddelaars ingeschakeld door een zakenvrouw in Rotterdam. Zij had twee rechtszaken gewonnen, maar er bleek uiteindelijk geen geld te halen bij de tegenpartij. Ook de gerechtsdeurwaarder boekte geen resultaat.
De zakenvrouw was zeer teleurgesteld. Zij vroeg zich af of het überhaupt wel zin had om rechtszaken te voeren over een vordering als er toch geen geld te halen valt. Aan de dame in kwestie heeft HvB een voorstel gedaan om alsnog een bemiddelingstraject in te zetten tegen de betrokkenen. Tevens hebben we ook toegelicht waar het fout gaat wanneer je rechtszaken gaat starten tegen dubieuze partijen.

Vrijblijvend contact met Hof van Bemiddelaars

Komt een van de bovenstaande cases u bekend voor? Zit u zelf in een vergelijkbare situatie? U denkt erover om een rechtszaak te starten? 

Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met Hof van Bemiddelaars. Samen met u bekijken wij of uw vordering een haalbare zaak kan worden. Dat kan u immers veel tijd en geld besparen.

“Niemand kent uw dossier beter dan uzelf “

Uw juridisch team

Terug naar de bovenkant van de website