Hof van Bemiddelaars: meer dan een advocaat

Hof van Bemiddelaars: meer dan een advocaat

Als ondernemer loop je natuurlijk risico’s. Je kunt ongewild in een serieuze conflictsituatie verzeild raken of door frauduleus handelen financiële schade oplopen. 

Conflictbemiddeling door Hof van Bemiddelaars

Je kunt dan bemiddelaars inschakelen, maar vaak wordt het inschakelen van een advocaat, rechtsbijstand of mediator als een logische stap gezien. Je wilt immers zo snel mogelijk tot een oplossing te komen en de kosten van een procedure te beperken. Helaas is de praktijk vaak een stuk weerbarstiger; slepende rechtszaken, hoge kosten, geen resultaat. Dat ondervond ook Frank de Nijs. Hij bedacht dat conflictbemiddeling ook op een andere, meer klantvriendelijke manier, zou moeten kunnen. Om dat vorm te geven, richtte hij 20 jaar geleden Hof van Bemiddelaars (HvB) op.

Hoe ontstond Hof van Bemiddelaars?

“Het idee voor Hof van Bemiddelaars als onafhankelijke bemiddelaar bij zaken en geschillen is ontstaan door mijn eigen praktijkervaringen. Waardoor andere relaties mij om raad en advies vroegen in hun zaken en conflicten”, vertelt De Nijs. “Daardoor bleken allerlei frauduleuze en juridisch onjuiste zaken te bestaan met verboden afspraken tussen partijen. Maar bijvoorbeeld ook advocaten die voor beide partijen werken zonder dat aan hun cliënten te melden. Allemaal onwenselijke situaties die nadelig zijn voor de waarheidsvinding. En juist die is nu zo belangrijk als je een conflict wilt oplossen.

Keurslijf juridische rechtssysteem

Soms willen ondernemers een geschil beslechten en stappen daarvoor naar een advocatenkantoor of mediator. Zij komen dan in het keurslijf van ons juridische systeem terecht,” stelt De Nijs. “De vastgelegde gedragsregels voor de advocatuur en de mediator bepalen de structuur van ons rechtssysteem. Tijdens een mediation-traject of voorgesprek bij een advocaat bijvoorbeeld kun je van alles opbiechten, zelfs wetsovertredingen melden of andere bekentenissen doen. Echter in de rechtszaal mag je deze dus niet gebruiken. Dat vind ik nogal krom.”

De rol van de advocatuur is nadelig voor de client?


“Advocaten doen niet aan waarheidsvinding. Dat is aan de officier van justitie en de rechter. Zo is dat in ons rechtssysteem geregeld. Advocaten blazen vaak een probleem op. Zo zaaien ze verwarring. Cliënten hebben daar niets aan. Zij zijn gebaat bij dienstverleners die bij de kern van de zaak blijven. Advocaten van verschillende partijen in een conflict hebben onderling ook vaak veel meer overleg dan hun klanten te weten komen. Ze treffen onderhands vaak schikkingen. Als daar dan toch weer een conflict uit voortkomt, wordt dat weer een zaak van advocaten. Zo moet het juist niet! Niet voor niets is mijn lijfspreuk de uitspraak van Albert Einstein: ‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them’. Wanneer Hof van Bemiddelaars een advocaat inhuurt voor een zaak van client zoek ik dus altijd eerst uit of deze geen belangen heeft bij de tegenpartij. Dat is immers niet in het belang van mijn client. Helaas gebeurt dat soort uitzoekwerk in de dagelijkse praktijk van conflictbemiddeling veel te weinig.”

Hof van Bemiddelaars in Nederland en België


Frank de Nijs is geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen, een gebied dat van oudsher sterk gericht was op Vlaanderen. Hij heeft daardoor kennis van zowel het Belgische als het Nederlandse rechtssysteem, een groot voordeel in de wereld van de internationale conflictbemiddeling. Het Hof van Bemiddelaars houdt dan ook kantoor in Terneuzen én in Antwerpen, waarbij De Nijs wordt ondersteund door drie medewerkers. Die excentrische ligging zouden potentiële cliënten als een probleem kunnen zien maar dat lijkt onnodig. “Afstanden zijn geen probleem, ik werk door heel Nederland en ben al voor vele zaken zonder enig probleem naar Zutphen, Amsterdam of Groningen gereden.”, verzekert De Nijs.

Gespecialiseerde bemiddelaars

Hof van Bemiddelaars is gespecialiseerd in familierecht, arbeidsrecht, handelsrecht en financiële fraude. Daarnaast biedt het second opinion aan. Hiermee kunnen op vele rechtsgebieden op persoonlijk en zakelijk vlak oplossingen worden geboden die voorheen niet bekend waren.

“Niemand kent uw dossier beter dan uzelf “

Uw juridisch team

Terug naar de bovenkant van de website